Řešená parcela se nachází v katastrálním území Praha - Běchovice. Na pozemku stojí dům z roku 1955, částečně podsklepený, se sedlovou střechou a přestavovaný v roce 1965. Stavební řešení a dispoziční uspořádání je poplatné době svého vzniku, proto bylo rozhodnuto investorem po dohodě s architekty o demolici stávajícího domu a výstavbě zcela nového. Dojde tak k naplnění očekávaného stavebního programu bez kompromisů. Stavební parcela se nachází ve stabilizovaném území Běchovic v kontextu rušného křížení dopravní infrastruktury. Ze severní a západní strany je lokalita dotčena Pražským okruhem, ulicí Českobrodská a železničním koridorem Praha - Kolín. Tyto jevy měly významný vliv na architektonické řešení nového domu.
Umístění rodinného domu se téměř shoduje s půdorysnou stopou původní stavby z roku 1955. Určující pro hmotu domu jsou širší vztahy a nárožní pozice stavby v uliční řadě. Dům respektuje uliční čáry z obou směrů a svou plnou nečleněnou hmotou ji dále zvýrazňuje a upevňuje. Strohá architektura domu do ulice s rozdílným měřítkem okenních otvorů reflektuje negativní vlivy okolí, členění a jasná orientace směrem do zahrady je patrná z jižní a východní strany.
Vstup na pozemek zůstává stávající, orientovaný na severní stranu, z ulice Nad Nádražím. Dům respektuje uliční čáry i stopu původního domu. Jeho kompaktní tvar na půdoryse 10.5 x 10.5 m umožňuje využívat orientace obytného prostoru a teras na jižní stranu do zahrady. Parkování dvou vozidel je řešeno na pozemku na zpevněné ploše. Jedno parkovací stání je kryté. Hlavní vstup do domu je na severní straně pod ustoupeným přízemím, na západní straně je technický vstup v úrovni 1 PP. Výstup do zahrady je možný přes velkorysý otvor na jižní fasádě mezi obytným prostorem a krytou terasou.
zpět nahoru