Anotace
Nejvýznamnější dům ve společenském životu obce má být orientovaný do návsi. Abychom dosáhli potřebné energie a vzájemně se funkce návsi a sálu posilovaly, urbanisticky měníme zažité uspořádání místa. Stávající obecní dům shledáváme na hranici použitelnosti jak z hlediska technického stavu, tak z pohledu provozního uspořádání. Nepouštíme se do jeho rekonstrukce, kterou považujeme za příliš nákladnou s nejistým výsledkem. Pro kvalitní uspořádání všech funkcí bez kompromisů navrhujeme novou budovu.
2021, soutěžní návrh, finalista
zpět nahoru