Širší vztahy
Obec Brodce leží ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav. V těsné blízkosti obce protéká řeka Jizera. Kolem katastrální hranice prochází v severojižním směru na východní straně obce dálnice D10 ve směru Praha - Turnov. Obec Brodce má cca 1050 obyvatel a má poměrně dobré základní občanské vybavení vč. mateřské a základní školy. Nejbližšími městy jsou Benátky nad Jizerou (10 km) a okresní Mladá Boleslav (17 km).

Urbanismus
Řešená parcela leží v rozvojové oblasti v severní části obce. Parcela se nachází na jižním svahu s převýšením na pozemku zhruba 4,5 metru. Hmota navrhovaného domu je v měřítku okolní zástavby. Hmota domu je archetypálního tvaru se sedlovou střechou. Přístup na pozemek je z jižní strany.

Architektura
Orientace prostorů v domě je ovlivněná trajektorií slunce a místní topografií. Terén určuje architekturu domu. Svažitosti
terénu je využito v interiéru domu k oddělení obývacího a jídelního prostoru. Vzniklý zlom vytváří pobytovou lavici a prostor opticky odděluje, ale funkčně spojuje. Vstup se zázemím z východní strany, obývací prostor s velkým oknem na jih a výhledem na Brodce, jídelna orientovaná na východ i na západ s přidruženou terasou na západní straně a ložnice v patře s východně orientovanými střešními okny. Orientace místností tak sleduje průběh činností člověka v denní době.

plocha parcely 679 m2
zastavěná plocha 79,36 m2
obestavěný prostor 606 m3
užitná plocha 116,9 m2
projekt 2017
realizace 2021
zpět nahoru