Urbanistické řešení
Rodinný dům se nachází v jižní části obce v rozvojové lokalitě s nově budovanými domy pro bydlení. Dům je umístěn při přístupové komunikaci na západní straně pozemku a orientován směrem do zahrady na východ. Měřítkem ani velikostí hmoty stavba nikterak nevybočuje z okolní zástavby. Koeficient zastavění 0,20; koeficient zeleně 0,72.
Architektonické řešení
Hlavním tématem domu je hmota se sedlovou střechou, která ukrývá převýšený obývací prostor. Směrem do ulice je fasáda lapidární malými okny, dům se otevírá směrem do zahrady velkorysým prosklením. Ložnicová část domu je zastřešena plochou střechou se zelenou nepochozí skladbou.
plocha parcely 905 m2
zastavěná plocha 188,1 m2
obestavěný prostor 850 m3
užitná plocha 150,7 m2
zpět nahoru