Koncept 
Koncepčně prostor rozdělujeme na část technologickou (šedá barva), část konstrukční (bílá barva) a část sportovní (modrá barva). Všechny rozvody technologií, jejich příslušenství a izolace jsou provedeny v šedé barvě, stejně jako část betonové podlahy sloužící pro obsluhu předávací stanice.
Veškeré stávající zděné a ocelové konstrukce v interiéru jsou oživeny bílou barvou, která scelí členitost prostoru a zajistí dobré světelné podmínky. Povrchy a vybavení související se sportem bude provedeno v modré barvě (podlaha, závěsy, mobiliáře)
Provozní řešení
Tělocvična bude využívat hygienického zázemí v nové sportovní hale vzdálené tři sta metrů, v místě předávací stanice je 
k dispozici malá šatna pro odložení svršků a pohotovostní toaleta. Od technického vstupu je zachován přístup po betonové podlaze až k předávací stanici, která je od prostoru pro sportovce stavebně oddělena. 
Konstrukční a materiálové řešení
Do nosných a dělicích konstrukci stavby není zasahováno. Konstrukce haly je tyčová betonová s vyzdívanými stěnami a ocelovou příhradovou konstrukcí střechy s krytinou z trapézového plechu. Nové podlahy pro sportovní aktivit jsou povlakové tloušťky 9 mm a celoplošně jsou lepeny na betonový podklad. Okna jsou z interiéru opatřena čirou fólií proti tříštění skla pro zajištění bezpečnosti sportovců při hře.
zpět nahoru