Anotace
Dvě funkce, dvě hmoty. Zpřehlednění urbanistického stavu v místě, aktivace veřejných prostranství, rozvíjení potenciálu místa. To jsou základní teze, na kterých stavíme návrh. Hledáme soudobé formy pro stavební program s respektem a odkazem k historii řešeného území v nejstarším jádru města.
Urbanistické řešení
Naprosto zásadním rozhodnutím je nezastavět zahradu školy TGM. Tato budova byla navržena jako solitér a má jím dle našeho názoru zůstat. I proto, abychom maximalizovali zelenou plochu pro školní provoz. Navrhujeme dva objemy, které navazují na okolní zástavbu. Stavbou tělocvičny pomíjí průhled podél ulice U Saské brány, a proto se nebojíme zastavět ani dvorek za ZŠ UMU. Novostavba jídelny rozvíjí záměr otočení hlavního vstupu ZŠ UMU, který však budově z konce 19. století v současné podobě příliš neprospěl. Přidanou hmotou se snažíme vyřešit vztahy a vazby v místě, oživit prostor kolem kašny a přispět k naplnění požadavků na bezpečný provoz základní školy. Návrh je v souladu s požadavky územního plánování a s platnou ÚPD města Rokycany.
Provozní řešení
Jídelna: hlavní vstup do školy, na střechu a do jídelny přes dvorek, který lze dle potřeby otevírat a zavírat. Naší ambicí je posunout jídelnu do role shromažďovacího prostoru pro celoškolní projekty a iniciovat její využití i mimo dobu stravování. Letní stolování kolem kašny s přímým výstupem ven do pěší zóny. Zásobování kuchyně od severu s varnou umístěnou v suterénu, avšak s denním osvětlením klíčových pracovišť. Tělocvična: vstup před zahradou ZŠ TGM pro sportovce a veřejnost, sloučený vstup přispívá k nízké prostorové náročnosti. Šatny jsou umístěny ve 2NP a čistá zóna je řešena přezouvací lavičkou. Ochoz pro diváky je umístěn na západní straně, delší straně tělocvičny přímo u schodiště. Uvolněné přízemí tělocvičny umožňuje umístění kluboven se samostatným vstupem a přímou vazbou na malou zahradu s terasou. ZŠ TGM má v revitalizované zahradě přímé výstupy z budoucích družin na schodiště/hlediště, která slouží rovněž jako venkovní učebna.
Architektonické řešení a koncept
Dvě lapidární hmoty. Budovy volně interpretují tvary okolní zástavby. Vstupy a okna umisťujeme do míst, v nichž chceme podporovat vazby a vztahy. Nejen komunikaci, ale i průhledy a pohledy. Materiálové řešení staveb je tradiční – fasády ruční štukové, které zjemní měřítko a dodají detail. Na střeše tělocvičny dominuje pálená taška bobrovka v kombinaci s plochou střechou a skrytou technologií. Školní hřiště ZŠ UMU na střeše jídelny je vymezeno ocelovou sítí na ocelové konstrukci, která doplňuje hmotu do její kontextuální figury.
soutěžní návrh, 2023
zpět nahoru