Lokalita
Volnočasový areál se nachází na severním okraji Mladé Boleslavi v katastrálním území městské části Debř. V bezprostřední blízkosti je národní přírodní památka Radouč. Místo je oblíbenou destinací pro vycházky po Mladé Boleslavi pro rodiny s dětmi a psy, hojně je přírodní měkký povrch využíván i pro rekreační běhání. 
Dostupnost
Areál je dostupný pěšky přes stepní oblasti Radouče, od centra města je vzdálen asi 3,5 km, od sídliště zhruba jeden kilometr. Příjezd k areálu je přímo z Debře mostem přes silnici I/38. Zaparkovat je možné před vstupem do areálu.

Urbanistické a krajinářské řešení
Při řešení areálu jsme zohlednili pouze nároky na něj kladené a požadovaný stavební program, současným uspořádáním jsme se neomezovali. Navrhli jsme řešení, které považujeme za nejlepší možné jak z hlediska užívání, tak z hlediska architektury a ekonomiky provozu. Zohlednili jsme přístupovou cestu z horní (západní) části areálu a při ní situovali skatepark formou betonové
vany. Ve střední části se nachází dům, který zakončuje horní zpevněnou část a odděluje tak spodní část, která je spíše krajinného charakteru. Domem zastavěná plocha je srovnatelná se současnými klubovnami. U jihozápadního rohu jsme umístili vjezd pro vozidlo správce nebo údržby.

Architektonické řešení
Budova s klubovnami a bytem správce je bodem, který ovládá a organizuje celý prostor. Z její střechy je výhled na veškeré dění ve skateparku, na pumptracku či se dají z její jižní části ovládat RC modely s dobrým výhledem na trať. Budova slouží rovněž jako ochranná bariéra odcloňující airsoftové střelby. Severní okraj budovy je zakončen devítimetrovou věží, která slouží jako lezecká stěna. V jejích útrobách se nachází bufet přístupný ze střechy domu.

Sportoviště a režimy
Sportoviště jsou v otevíracích hodinách přístupné veřejnosti. Areál má vlastního správce, který dohlíží na chod a dodržování provozního řádu. Jeho byt je součástí budovy. Zóna pumptracku se kvůli ekonomice provozu překrývá se zónou airsoftu a předpokládá se, že jim budou vyhrazeny časové úseky pro užívání tak, aby doby uspokojily všechny uživatele.


řešené území (bez poz. č. 450): 7.655 m2
bojiště airsoftu: 2.800 m2
plocha skateparku: 855 m2
délka pumptracku (základní okruh): 180 m
prodloužení pumptracku: 110 m
délka okruhu pro RC modely: 235 m
výška lezecké stěny: 9 m
pozemek č. 450 - víceúčelové hřiště: 974 m2

Dům
zastavěná plocha: 237 m2
užitná plocha 1 NP: 143 m2
plocha terasy: 191 m2
světlá výška kluboven a bytu: 2,6 m
plocha jednotky klubovny: 20 m2
byt správce (1+kk): 42 m2
zpět nahoru