Šetrnost, střídmost, efektivita.
To jsou hlavní myšlenky návrhu, se kterými byl konfrontován při tvorbě konceptu a v průběhu práce. Předkládáme racionální dům - s malým obestavěným objemem, efektivním tvarovým a dispozičním řešením. Stavbu z dřevěného prefabrikovaného konstrukčního systému, který snižuje vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby i užívání. Dům vystrojený moderními technologiemi, jež přispívají k jeho téměř nulovým nárokům na vnější dodanou elektrickou energii. 
soutěžní návrh, 2023
zpět nahoru