Výtvarné řešení díla
Kašnu navrhujeme jako nerezový solitér, který vznikne odečítáním tvarů na bázi elipsoidů z rotačního válce. Naším cílem je estetický, přitom jednoduchý tvar. Leštěnou ocelí zrcadlíme okolí a chceme podněcovat lidi a hlavně děti k interakci i během chvil, kdy voda z kašny neteče. Chceme nabídnout vstřícný přístup k vodě nejenom lidem, ale i psům, ptákům… Veřejné pítko jsme se rozhodli při kašně neumístit, neboť z našeho pohledu by jednoduchou formu kašny oslabovalo.
​​​​​​​Hmotové řešení v kontextu se širším prostředím
Měřítko fontány pro nás bylo velkou úlohou, zohledňovali jsme potřeby náměstí a velikost člověka. Snažíme se, aby tvar kašny byl na náměstí jasně identifikovatelný v pohledech, ale rovněž aby nedominoval náměstí.
Charakteristika vodních efektů a technologie
Kašna nabízí tři typy vodních efektů. Mísa na vrcholu je plněna vodou, které v tenkém filmu stéká po stěnách kašny na podpory a dále na betonový základ. Z něho mizí ve štěrbinovém odvodnění. Voda je sedimentována v nádrži a poté čerpána, filtrována a vracena zpět do oběhu. Druhou funkcí je vodní mlha, která se ze šesti trysek line z útrob objektu a je příjemným letním osvěžení. Třetí funkcí je vodní sprcha, která je spouštěna z vnitřní obruče. Pro technologii počítáme s předem navrženou šachtou na východní straně, v šachtě budou umístěny čerpadla, filtrace a ovládací programovatelný počítač. Pod nerezovou kašnou se nachází sedimentační nádrž, která je prvním stupněm filtrace vody a dá se do ní vstoupit revizním poklopem.
zpět nahoru