Místní fotbalový klub je jedním ze čtyř amatérských klubů působících v Mladé Boleslavi (dále FC Sporting, SKP Mladá Boleslav, Čechie Čejetice). Klub Akumy má kompletní mládežnickou strukturu, která působí v okresních a krajských soutěží, muži se po roční odmlce vrátili do okresního přeboru. Průměrná návštěvnost jejich zápasů činila 83 diváků v roce 2016, resp. 81 přihlížejících v roce 2017. Tento trend byl zohledněn při dimenzování zázemí pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že příměstská část Sahara nemá žádné restaurační zařízení, měla by právě solidní hospoda ve sportovním areálu převzít roli lokálního kulturního zařízení. Charakterem se by se lokalita dala přirovnat k vesnici, pro kterou je hospoda často jedinou možností pro setkávání občanů.

Navrhujeme novou dvoupodlažní budovu hospody a šaten s vyhovujícím zázemím pro hráče, původní budovu šaten po renovaci využívá jako šatny pro mládež a sklad materiálu. Nová tribuna je součástí kompozice domu a rozšiřuje vnější prostory hospody. K hospodě přiléhá samostatná budova s bowlingem a kompozici dotváří dvoupodlažní dům s klubovnou a dílnou v prvním patře a ubytování v druhém patře. Tři budovy dohromady vytvářejí dvůr, který je ve vazbě na hospodu a klubovnu, svou proporcí by měl vybízet k trávení času venku v letním období
a ke svému užívání všemi členy sportovního klubu a jeho příznivců.
zpět nahoru